Chestionar

Satisfacția cetățenilor

foarte bună
bună
nu prea bună
e loc de mai bine

HOROSCOP

Horoscop

CURS VALUTAR

Curs valutar

Camera de supraveghere

Pentru vizualizare dați click pe imaginea de mai jos, se acceseaza doar cu browserul INTERNET EXPLORER. Vă va aparea pe ecran cerinta de autentificare, numele de utilizator este: public iar parola este: public

Webcam
Inchide

Trimite unui prieten

Autorizatii de functionare

Exportă PDF - Autorizatii de functionare Tipăreşte pagina - Autorizatii de functionare Trimite unui prieten - Autorizatii de functionare

Cerere autorizatie de functionare

 

Regulament local pentru eliberarea Autorizatiei de functionare

 

Eliberarea autorizaţiei de funcţionare se va face în baza cererilor şi a documentaţiei întocmite de către agenţii economici care desfăşoară activităţi comerciale.

 

În vederea obţinerii autorizaţiei de funcţionare sunt necesare următoarele acte:


1.Cerere tip pentru eliberarea autorizaţiei de funcţionare;

2.Certificatul Unic de înregistrare în Registrul Comerţului;

3.Certificatul constatator de înregistrare a activităţii la unitatea dorita spre autorizare eliberată

   de Oficiul Registrul Comerţului;

4.Actul de numire al administratorului societăţii (statut, etc.);

5.Copia cărţii de identitate a administratorului;

6.Dovada legalităţii ocupării spaţiului (Extrasul de carte funciară pentru spaţiu, din care să

   rezulte proprietarul, precum şi destinaţia spaţiului ca spaţiu comercial, respectiv extrasul

   de arte funciară al proprietarului şi contractul de închiriere, locaţie sau comodat, pentru

   spaţiile deţinute în baza unui alt titlu);

7.Plan de situaţie (2 exemplare) – la scara 1:500 sau 1:1000 întocmit de o societate  acreditata, cu semnătura şi

   ştampila acestuia. În indicatorul planului va figura denumirea, beneficiarul actual şi adresa obiectivului pentru care se

   solicită avizul favorabil, şi care urmează a fi înaintat spre vizare de către Serviciul de urbanism din cadrul  Primariei

   Orasului Ardud.

8.Plan releveu (2 exemplare) – întocmit de o societate acreditata cu semnătura şi ştampila acestuia. În indicatorul

   planului va figura denumirea, beneficiarul actual şi adresa obiectivului pentru care se solicită avizul favorabil, şi

   care urmează a fi înaintat spre vizare de către Serviciul de urbanism din cadrul  Primariei Orasului Ardud.;

 

9.Dovada încheierii contractului de salubrizare cu operatorul serviciilor de salubrizare din Orasul Ardud autorizat 

   să opereze pe raza orasului în vederea ridicării şi preluării deşeurilor;


10.Acordul coproprietarilor terenului sau spaţiului afectat de funcţionarea unităţii, în măsura în care pentru

    desfăşurarea activităţii comerciale se utilizează spaţiu aflat în proprietatea mai multor persoane fizice sau

    juridice. Acordul va fi acordat pe o perioadă de minim 3 ani, fără posibilitatea de a fi revocat decât în condiţia

    modificării condiţiilor de funcţionare a unităţii comerciale;


11.Copii ale autorizaţiilor, avizelor sau altor documente de autorizare, respectiv a negaţiei eliberate de

    Autoritatea de Sănătate Publică Satu Mare, Direcţia Sanitar Veterinară şi Siguranţa Alimentelor Satu Mare,

    Inspectoratul de Situaţii de Urgenţă Someş Satu Mare, Agenţia Pentru Protecţia Mediului Satu Mare şi

    Inspectoratul Teritorial de Muncă Satu Mare;


12.Declaraţia proprietarului spaţiului privind acordul necondiţionat pentru efectuarea lucrărilor de reabilitare

    termică în situaţia în care tot imobilul urmează a fi reabilitat termic, cu obligaţia asumării cheltuielilor

    financiare aferente spaţiului comercial;


13.Dovada achitării taxei de autorizare, taxă achitată pentru anul calendaristic.

 

 

 

 

 

 

 

 

Program Operațional Capacitate Administrativă SIPOCA 35

SIPOCA 35

SISTEMUL NATIONAL ELECTRONIC de PLATA ONLINE

Sistemul National Electronic de Plata Online

Agentia Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Carecter Oersonal

Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal

M.A.D.R.

M.A.D.R.

RADIO ARDUD

Vocea Cetatii

Programare ONLINE- Permise/Inmatriculari

Programari ONLINE

DOROTHEA FLEISS & EAST WEST RESIDENCY ARDUD TRANSILVANIA

DFEWA

MITA SI VOTUL ILEGAL

Alegeri 2012

VREMEA

Vremea