Chestionar

Satisfacția cetățenilor

foarte bună
bună
nu prea bună
e loc de mai bine

HOROSCOP

Horoscop

CURS VALUTAR

Curs valutar

Camera de supraveghere

Pentru vizualizare dați click pe imaginea de mai jos, se acceseaza doar cu browserul INTERNET EXPLORER. Vă va aparea pe ecran cerinta de autentificare, numele de utilizator este: public iar parola este: public

Webcam
Inchide

Trimite unui prieten

Cultură și învățământ

Exportă PDF - Cultură și învățământ Tipăreşte pagina - Cultură și învățământ Trimite unui prieten - Cultură și învățământ

      Încă de la prima atestară documentară a localităţii Ardud în „Registrul de la Oradea" (1215) aflăm că aici există o parohie condusă de protopopul Abel de unde putem admite că aici ar fi existat şi o şcoală pe lângă biserică, dascăl putea fi chiar protopopul Abel. Din docuentele vremii aflăm că încă de la 1392 localitatea a intrat în proprietatea Dragăşeştilor (Dragfy) care au fost ctitori de mănăstiri şi biserici .
      Astfel, Bartolomeu Dragfy, pe lângă construcţia „Cetăţii" în anul 1481, în anul următor 1482 începe construcţia bisericii (terminată în anul 1545), iar din anul 1484 aici funcţionează o şcoală confesională patronată de biserică care a funcţionat în continuare şi după terminarea bisericii la 1545 până în anul 1699 timp de 215 ani. Într-o altă atestare documentară din 1699 găsim şi numele învăţătorului „Ioan HAMMERLE" de confesiune romano-catolică menţionată într-o conscripţie şcolară din anul 1700 (Conscriptio minorum Ludi-Magistorum tam Catholicorum Dnni Helvetico Confessionis, tam vero Graieci - ritus unitorum in procesan Krasznaköz) . În această conscripţie şcolară găsim o întreagă reţea de şcoli săteşti de pe teritoriul fostului Comitat al Sătmarului, 134 la număr, printre care şi şcoala Ardud. La şcolile din plasa Crasna cunoaştem şi numele învăţătorilor precum şi confesiunea din care făcea parte.
Astfel, şccoala din comuna vecină Beltiug înfiinţată cu un an înaintea şcolii din Ardud (1698) avea învăţător pe Georgius Zeiter de confesiune romano-catolică cu şcoală în loc . Documentele vremii ne arată că în aceste şcoli se învăţa citirea „lectionen", scrierea „scripturam", aritmetica „arithmeticam", catechisme, gramatica şi cântarea bisericească. Învăţătorii aveau mijloace de subzistenţă proprii, iclegie, pământ pentru dascăl care era şi cantorul bisericii, salariul îl primeau în bani din colecta cu perşul bisericii de la credincioşi, salariul în natură care consta din grâu, porumb, lemne de foc pentru locuinţă, plus o treime din venitul patrafirului (stala).
Majoritatea şcolilor aveau averile parohiale cu destinaţie specială pentru susţinearea şcolilor şi dascălilor. Existenţa lor activă dovedeşte că am avut şcoli sistematice parohiale cu destinaţie specială atât în limba germană cât şi în limba română în satele româneşti din împrejurimile Ardudului înainte de apariţia legii şcolare „RATIO EDUCATIONIS" din 1777. tot în acelaşi an s-a dat un ordin imperial ca toţi copiii până la vârsta de 12 ani să frecventeze şcoala pe timpul iernii, iar până la 20 de ani sau până la căsătorie să frecventeze şcoala de repetiţie în toate duminicile şi sărbătorile. Din acelaşi an intră în vigoare regulamentul şcolar „Ratio educationis" în care se prvedea înfiinţarea de şcoli româneşti în Transilvania . De aceste prevederi vor beneficia şi locuitorii Ardudului şi a asatelor aparţinătoare (mădărasul, Gerăuşa şi Răteştul) .
        După anul 1769 când Contele Alexandru Karolyi i-a strămutat pe maghiari în localităţile Ghirişa, Dobra şi Viile Satu Mare oraşul Ardud care încă de la 1378 a fost ridicat la rangul de oraş de câmpie, după acets an (1769) a devenit oraş pur şvăbesc , iar învăţământul a rămas în continuare în patronajul Bisericii Romano-Catolice. Tot din documentele apărute în acele vremuri aflăm că şvabii şi-au adus cu ei din ţara mamă şi dascăli care, în primele decenii, după obieciul vremii, predau învăţătura în casele lor. Natural că nu existau nici şcoli pentru formarea învăţătorilor de limbă germană, aceştia pregătindu-se pentru viitoarea lor chemare sub formă de ucenici de către meşterii şcolari cum se numeau pe atunci dascălii .
Dacă la început numărul dascălilor dintr-un sat era de 3 - 4, cu timpul, numărul acestora a scăzut la un meşter pe sat (comună) . Într-o fotografie de după colonizarea şvabilor, fără să cunoaştem exact anul relizării fotografiei, putem vedea o şcoală impunătoare în partea stângă a bisericii romano-catolice pe coama dealului, iar în partea deaptă se poate vedea o şură mare şvăbească, model din ţările de baştină a şvabilor. Dovadă că şvabii şi-au construit, probabil, aici un lăcaş de învăţământ în timp record, dar despre această măreaţă construcţie nu s-au găsit documente . ANEXA NR. ...
         Că şcolile româneşti din împrejurimile Ardudului activau , ne-o arată şi faptul că în anul 1757, între cei 162 de „gramatici" veniţi la Blaj în „Şcoala românească" pentru a se pregăti ca învăţători în satele care i-au trimis, mulţi se aflau din aceste părţi codrene care ştiau deja citi pe bucoavă şi pe cărţile bisericeşti .
Reformele social-politice aduse în Imperiul Habsburgic de împărăteasa Maria tereza şi fiul său Iosif al II-lea, au vizat şi învăţământul care prin promulgarea legii „RATIO EDUCATIONIS" (planul de învăţământ) în 1777 a devenit o problemă politică de stat în virtutea căreia tineretul trebuie să fie educat în limba sa maternă ca un viitor cetăţean creştin şi devotat statului multinaţional habsburgic. Aşa se organizează întreg învăţământul pe treptele sale: elementar, secundar şi superior. În baza acestei legi, întreg teritoriul Ungariei era împărţit în 9 districte printre care şi districtul Oradea din care făcea parte Sătmarul. Încă din 1778 Cons. Loct. Regal al Ungariei în înştiinţează pe Antoniu Karoly, directorul superior de studiu al Cercului Literar al Oradiei că episcopul greco-catolic al Oradiei, Ignatie Darabant va susţine o şcoală capitală în Oradea pentru pregătirea candidaţilor de învăţători necesari şcolilor săteşti, predîându-li-se metodul normal de către un „profesor preparandorum" .
        În anul 1791 a luat fiinţă Şcoala Preparandială româno-ruteană Carei pentru pregătirea învăţătorilor necesari şcolilor române şi rutene din Comitatele Sătmarului, Maramureşului, Ugocei etc, sub direcţia profesorului Ioan Molnar care a fost în acelaşi timp şi inspectorul şcolilor greco-catolice române şi rutene din districtul Careiului, autorul unor manuale şcolare în manuscris şi, între anii 1806 - 1808 şi directorul şcolilor naţionale române unite din diaceza Oradiei din care făcea parte şi Comitatul Sătmar, respectiv zona Ardudului , deci se poate vorbi de un învăţământ generalizat dependent de confesiunea religioasă a localităţii. Astfel, şcoala de la începuturile ei a avut un caracter confesional, fiind administrată de biserică, preotul fiind şi directorul şcolii, iar învăţătorul fiind şi cantor în biserică. Prof. Dr. Aurel Socolan în lucrarea Circulaţia Cărţii Româneşti până la 1850 în Maramureş şi fostul Comitat Sătmar, la capitolul „Însemnări despre organizarea şi funcţionarea învăţământului" scrie: „Învăţământul sătesc exista aproape în fiecare sat, dar aici şcolile funcţionau periodic, în dependenţă de diacul sau dascălul respectiv, în dependenţă cu muncile câmpului etc."

 

Liceul Tehnologic Ardud

Contextul economic şi social

Grupul Şcolar Ardud este o unitate şcolară complexă structurată pe 4 cicluri de învăţământ: primar, gimnazial,profesional şi liceal.
Unitatea şcolară este situată în centrul noului oraş Ardud, localitate care este situată la aproximativ 18 a€“ 20 km de municipiul Satu Mare. Din punct de vedere economic localitatea asigură parţial locuri de muncă pentru populaţia activă prin S.C. Ardudana S.A. care are circa 400 angajaţi şi prin alte societăţi comerciale şi de prestări servicii cu o pondere mai mică de angajaţi. Desigur că unităţile existente în localitate nu asigură locuri de muncă suficiente astfel că o parte a populaţiei active îşi desfăşoară activitatea la unităţi economice din municipiul Satu Mare. Lipsa locurilor de muncă generează probleme sociale în special pentru tinerii absolvenţi şi îndeosebi pentru populaţia de etnie rromă care trăieşte în cartierul Lăutarilor.
Grupul Şcolar Ardud asigură şcolarizarea întregii populaţii de vârstă şcolară asigurând şi specializarea absolvenţilor de şcoală profesională în domeniul prelucrării lemnului şi a absolvenţilor de liceu în domeniul electrotehnicii. Învăţământul primar se desfăşoară în limbile română, maghiară şi germană, iar învăţământul gimnazial în limba română şi maghiară asigurând educaţia pentru toţi locuitorii oraşului indiferent de etnie.

 

Informaţii generale privind unitatea
Unitatea noastră şcolară funcţionează din anul 1484 sub formă de şcoală confesională. În anul 1897 se înfiinţează Şcoala de fete cu VI clase.
Învăţământul liceal din Ardud a luat fiinţă în 1960 sub denumirea de Şcoala Medie, ulterior Liceul de Cultură Generală. În anul 1977 liceul a fost desfiinţat şi transformat în Şcoală Generală cu clasele I-X. Din anul 1990 odată cu schimbarea societăţii româneşti s- a reînfiinţat liceul, având denumirea de Liceul Teoretic Ardud.
Din anul 1994 în cadrul unităţii noastre şcolare au început să funcţioneze şi clase de învăţământ profesional şi de ucenici, fapt care a determinat transformarea în GRUPUL ŞCOLAR ARDUD.
Fiind şcoală cu personalitate juridică, Grupul Şcolar Ardud coordonează activitatea în unităţile şcolare din localităţile: Madaras, Gerausa, Baba Novac şi respectiv Ardud. Învăţământul în cadrul Grupului Şcolar Ardud este structurat astfel:

 • Nivelul primar / zi - 12 clase cu 233 elevi;
 • Nivel gimnazial / zi - 12 clase cu 233 elevi;
 • Nivel gimnazial / "A doua şansă" - 2 clase cu 12 elevi;
 • Şcoala de Arte şi Meserii - 2 clase cu 55 de elevi, domeniul de bază Fabricarea produselor din lemn, calificare Lucrător în tâmplărie, 2 ani de studiu;
 • Şcoala de Arte şi Meserii - 2 clase cu 34 de elevi, domeniul de bază Textile pielărie, calificare lucrător în tricotaje - confecţii, 2 ani de studiu;
 • Clasa a XI-a an de completare - 1 clasă cu 29 de elevi, domeniul de bază Fabricarea produselor din lemn, calificare Tâmplar universal, 3 ani de studiu.

Construcţia şcolară
Unitatea funcţionează în 4 corpuri de clădire:

 • Corp A şi Corp C - săli de clase, cabinete şi laboratoare; 
 • Corp B - săli de clase, cabinete, laboratoare, bibliotecă, magazie şi centrală termică;
 • Corp D - ateliere pentru practică, depozit de lemne, depozite, WC uscat.

Număr de săli de clasă - 21, laboratoare - 3, cabinete - 3, ateliere - 3, săli de sport -1 în construcţie, cantină, cămine.
Situaţia juridică a terenurilor este clară, şcoala deţinând actele de proprietate necesare.


Utilităţi
Unitatea este racordată la reţeaua electrică, la canalizare şi are sistem propriu de încălzire.

 

Informaţii despre personalul didactic, didactic auxiliar şi nedidactic
Număr total cadre didactice - 44 / Număr cadre didactice titulare - 40 / din care:
Profesori de cultură generală, profesori discipline tehnice/de specialitate şi maiştri instructori pe domeniile şi calificările din planul de şcolarizare prezentat - 25

 • Cadre didactice cu examen de definitivat - 16 
 • Cadre didactice cu gradul didactic al II - lea - 13 
 • Cadre didactice cu gradul didactic I - 4 

Număr de profesori care au participat la cursuri de perfecţionare sau postuniversitare (ultimii 5 ani) - 30
Personal auxiliar :

 • 1 secretar şef
 • 1 laborant 
 • 1 bibliotecar 
 • 1 informatician 

Personal nedidactic:

 • 1 contabil
 • 1 secretar 
 • 2 muncitori 
 • 2 fochişti 
 • 4 îngrijitor curăţenie 
 • 1 pază 

Ponderea personalului de predare calificat în totalul personalului de predare - 95,45 % Raportul nr. elevi / nr. cadre didactice: 780 / 44 = 17, 73 %.

 

Resursele materiale
Şcoala noastră funcţionează în 1 schimb, de la ora 8 - 14, iar învăţământul seral încep cursurile la ora 16 şi termină la ora 21.
Din punct de vedere al gradului de acoperire cu săli de clase nu avem probleme, fiind acoperite toate schimburile. Dotarea cu cabinete şi laboratoare este bună, existând posibilitatea îmbunătăţirii acesteia.
Dotarea spaţiilor de învăţământ este corespunzătoare desfăşurării activităţii de învăţare. În anul 2004 s-a dat în folosinţă sala de sport .
Calitatea spaţiilor şcolare şi încadrarea în normele de igienă şcolară este în conformitate cu prevederile în rigoare.

 

Relaţia cu comunitatea
S-au realizat întâlniri cu părinţii elevilor claselor a VIII-a în vederea orientării şcolar - profesionale legată de cele trei profile de meserii: tâmplar universal, croitor îmbrăcăminte femei, tehnician electrotehnist (la liceu).
Orientarea spre aceste profile se face în ideea că în localitatea noastră Ardud există posibilitate de angajare pentru absolvenţi la S.C. Ardudana S.A. şi S.C. Hermina S.R.L.
S-a încheiat parteneriat în vederea efectuării orelor de instruire practică cu S.C. Ardudana S.A. şi S.C. Hermina S.R.L. Ca parteneri din afară ţării avem legătură cu persoane fizice plecate din localitate în Germania. Acestea au contribuit cu diverse obiecte de mobilier: meşe, scaune, dulapuri.
Cu autorităţile locale avem o colaborare bună, în sensul că ni-se asigură tot sprijinul în realizarea în condiţii cât mai bune a procesului didactic.

 

Misiunea unităţii şcolare
Asigurarea şcolarizării întregii populaţii de vârstă preşcolară şi şcolară din perimetrul localităţii pentru naţionalităţile conlocuitoare.
Formarea de buni specialişti în meseria de tâmplar universal prin învăţământul profesional şi şcoala de arte şi meserii şi prin colaborarea cu S.C. Ardudana S.A.
Formarea absolvenţilor de liceu în specializarea de tehnician electrotehnist.
Asigurarea unei bune pregătiri a absolvenţilor de liceu şi orientarea lor spre învăţământul superior.

 

Ţinte (scopuri) strategice
atragerea de fonduri extrabugetare
asigurarea climatului propice pentru desfăşurarea în cele mai bune condiţii a procesului de învăţare
încheierea de parteneriate cu agenţi economici din ţară şi străinătate

 

Studiu de fezabilitate
Pentru realizarea ţintelor propuse Liceul Tehnologic Ardud împreună cu autorităţile locale, I.S.J. Satu Mare, C.C.D. Satu Mare şi agenţii economici din localitate şi străinătate vor lua toate măsurile pentru a duce la îndeplinirea lor.
Dacă aceste obiective vor fii realizate procesul de predare - învăţare din unitatea noastră şi şcolile din zona noastră va fii mult schimbat în bine. 

Program Operațional Capacitate Administrativă SIPOCA 35

SIPOCA 35

SISTEMUL NATIONAL ELECTRONIC de PLATA ONLINE

Sistemul National Electronic de Plata Online

Agentia Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Carecter Oersonal

Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal

M.A.D.R.

M.A.D.R.

RADIO ARDUD

Vocea Cetatii

Programare ONLINE- Permise/Inmatriculari

Programari ONLINE

DOROTHEA FLEISS & EAST WEST RESIDENCY ARDUD TRANSILVANIA

DFEWA

MITA SI VOTUL ILEGAL

Alegeri 2012

VREMEA

Vremea