Chestionar

Satisfacția cetățenilor

foarte bună
bună
nu prea bună
e loc de mai bine

HOROSCOP

Horoscop

CURS VALUTAR

Curs valutar

Camera de supraveghere

Pentru vizualizare dați click pe imaginea de mai jos, se acceseaza doar cu browserul INTERNET EXPLORER. Vă va aparea pe ecran cerinta de autentificare, numele de utilizator este: public iar parola este: public

Webcam
Inchide

Trimite unui prieten

Investiții finalizate

Exportă PDF - Investiții finalizate Tipăreşte pagina - Investiții finalizate Trimite unui prieten - Investiții finalizate

Extindere reţele de canalizare
Uniunea Europeană a finanțat extinderea rețelei de canalizare în localitatea Ardud. 
În perioada 16.10.2008 - 15.10.2010 Consiliul Local al Oraşului Ardud, judeţul Satu Mare a implementat proiectul cu tiltul "EXTINDERE REŢELE DE CANALIZARE ÎN LOCALITATEA ARDUD, JUDEŢUL SATU MARE" finanţat de Uniunea Europeană prin PHARE 2006 PROGRAMUL DE COEZIUNE ECONOMICĂ ŞI SOCIALĂ „Schema de investiţii pentru sprijinirea iniţiativelor sectorului public în sectoarele prioritare de mediu" şi de Guvernul României. Valoarea totală a proiectului a fost de 445.403 euro.


Obiectivul general al proiectului a fost îmbunătăţirea calităţii vieţii şi a sănătăţii populaţiei din oraşul Ardud şi localităţile aparţinătoare din punct de vedere administrativ - teritorial. Proiectul a creat premisele realizării unei etape importante în direcţia protecţiei mediului şi de respectare a normelor privind sănătatea publică, precum şi reducerea poluării apelor freatice şi de suprafaţă din zonă.
Rezultatele proiectului au fost:

  • Extinderea reţelei de canalizare în Zona Centrală + Zona periurbană Centru - spre Sat Ratesti din Oraşul Ardud, cu o lungime de 5125 m. 
  • Extinderea reţelei de canalizare în Zona Cetate - spre Satu Mare din Oraşul Ardud, cu o lungime de 825 m.

Grupul ţintă al proiectului a fost reprezentat de 745 persoane, locuitorii celor două zone, respectiv două asociaţii agricole.
Detalii suplimentare despre proiect pot fi obţinute de la domnul Duma Ovidiu Marius - manager de proiect la numărul de telefon 0261-767130 sau fax 0261-771016 sau adresă de e-mail: primaria.ardud@yahoo.com

 

Reabilitarea Cetății Ardud
Printre numeroasele proiecte inițiate de Primăria și Consiliul Local al Orașului Ardud s-a aflat și proiectul de reabilitare a cetății din oraș, intitulat "Circuitul Târgurilor Medievale din Transilvania de Nord - Castelului Karolyi din Carei și Castelul (Cetatea) Karolyi din Ardud". Proiectul de restaurare a luat naștere în 2006 prin studiile de fezabilitate și proiectului tehnic urmând ca peste 2 ani de zile să primească finanțarea prin programul numit: "Program operațional regional 2007-2013". Finanțarea proiectului vine din fonduri europene nerambursabile în procent de 80%, iar restul de 20 % din valoarea de 23.191.971,81 Ron - reprezentând bugetul proiectului - provenind din fonduri guvernamentale și fonduri proprii. Durata de implementare a proiectului a fost de 41 de luni de la data semnării contractului de atribuire.

 

La restaurarea-reabilitarea construcției existente s-a folosit numai materiale tradiționale sau noi, compatibile cu structurile existente. Din structurile originale și cele istorice s-au schimbat sau îndepărtat numai elementele deteriorate care nu corespund tehnic sau estetic, completarea sau înlocuirea făcându-se cu materiale și tehnologii istorice. S-au executa următoarele categorii de lucrări de restaurare arhitecturală la cetate:

  • consolidarea, restaurarea și refuncționalizarea turnului de sud-vest (funcțiune propusă: muzeu tematic);
  • consolidarea, conservarea și protejarea ruinelor turnului de sud-est cu reabilitate volumetrică partială - acoperiș de protecție - refuncționlizarea parterului și amenajarea unei terase cu belvedere la etaj;
  • conservarea, protejarea și punerea în valoare a ruinelor fostei clădiri de poartă;
  • amenajări exterioare constând în:

• amenajare platformă parcare existentă cu grup sanitar ecologic și mobilier urban, panouri informare;

• amenajarea căii de acces - a treptelor - spre incinta fortificată;

• amenajarea unei platforme pietonale din lemn în zona clădirii de poartă, între cele două turnuri sudice;

• amenajarea unui amfiteatru în aer liber în curtea castelului;

• defrișarea vegetației parazitare și sistematizarea verticală a terenului, cu colectarea apelor fluviale în rigole deschise și îndepărtarea lor din incintă;

• degajarea ruinelor, prin îndepărtarea molozului cu asistență arheologică, cercetarea arheologică a incintei.

 

În data de 27.07.2009 s-a încheiat termenul de depunere a ofertelor. La depunerea ofertelor au participat un nr. de 3 firme iar în termen de 20 de zile de la încheierea termenului de depunere a ofertelor s-a anuntat și caștigătorul.
Lucrările de reabilitare a cetății din orasul Ardud au inceput si conform proiectului " CTMT " si s-au finalizat 2012.
Cetatea din Ardud a fost construită în secolul XV  în plan poligonal cu bastioane de colț. A fost una din cele mai puternice cetăți senioriale din Nordul Transilvaniei. Pe locul acestei cetăți, Alexandru Karolyi a construit în anul 1630 un castel. În prezent se păstrează unul din turnuri, refăcut în anul 1896, în stil neogotic. Cetatea reprezintă un monument istoric pentru Ardud, devenit recent oraș, fiind unul din punctele reprezentative.

Programul Operațional Capacitate Administrativă

SIPOCA 35

SISTEMUL NATIONAL ELECTRONIC de PLATA ONLINE

Sistemul National Electronic de Plata Online

Agentia Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Carecter Oersonal

Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal

M.A.D.R.

M.A.D.R.

RADIO ARDUD

Vocea Cetatii

Programare ONLINE- Permise/Inmatriculari

Programari ONLINE

DOROTHEA FLEISS & EAST WEST RESIDENCY ARDUD TRANSILVANIA

DFEWA

MITA SI VOTUL ILEGAL

Alegeri 2012

VREMEA

Vremea