Chestionar

Satisfacția cetățenilor

foarte bună
bună
nu prea bună
e loc de mai bine

HOROSCOP

Horoscop

CURS VALUTAR

Curs valutar

Camera de supraveghere

Pentru vizualizare dați click pe imaginea de mai jos, se acceseaza doar cu browserul INTERNET EXPLORER. Vă va aparea pe ecran cerinta de autentificare, numele de utilizator este: public iar parola este: public

Webcam
Inchide

Trimite unui prieten

Monografia Oraşului Ardud

Exportă PDF - Monografia Oraşului Ardud Tipăreşte pagina - Monografia Oraşului Ardud Trimite unui prieten - Monografia Oraşului Ardud

Autor: ing. Ioan Suciu

 

 

1. Aşezarea geografică a oraşului, limite şi vecini


Oraşul Ardud este situat în partea sud-estică a judeţului Satu Mare la o distanţă de 18 km şi 14 km în linie dreaptă de Piemontul Codrului, între paralele 48o36"-47 o63" şi meridianele 22o55'-22 o88' longitudine estică1.

Între aceste limite, oraşul Ardud are o suprafaţă de 14000 ha, cu o populaţie de 7200 locuitori. Din punct de vedere administrativ în componenţa oraşului intră Mădăras, iar localităţile aparţinătoare sunt: Baba Novac, Gerăuşa, Sărătura şi Ardud Vii. Mădărasul, Baba Novac, şi Gerăuşa sunt situate în zona de câmpie, S ărătura şi Ardud Vii fiind aşezate în zona colinară, iar oraşul Ardud se află chiar în zona de trecere de la câmpie la deal, la o altitudine de 140 m faţă de nivelul mării.


2. Unităţi şi tipuri genetice de relief

 

Din punct de vedere geologic, perimetrul Ardudului se află situat între două zone diferite: „Culmea Codrului" cu dealurile piem ontane care se prelungesc pân ă la Ardud şi „Câmpia Some şului" care constituie a doua form ă geomorfologică a acestui întins teritoriu. Culmea Codrului (Vârfu l Codrului, în denumire locală, cota 575 m faţă de nivelul mării) face parte din relieful de măguri ce reprezintă resturi ale munţilor cristalini scufundaţi în formaţiunile terţiare, face parte din al doilea şir de măguri şi şisturi cristaline sericitoase şi apare ca un horst uriaş de orientare nord sudică, în prelungire cu dealuri piemontane care se prelungesc din „Culmea Codrului" pân ă la câmpie şi sunt formate dintr-o intercalaţie de nisipuri, pietrişuri, argile şi marne3. Dacă până acum nu se ştia de bogăţiile subsolului din perimetrul oraşului Ardud, vom face o scurtă incursiune în tainele adâncurilor, prezentând rezultatele unor intreprinderi de cercetări arheologice, geologice şi geofizice. Pe teritoriul oraşului Ardud s-au executat o serie de foraje de medie şi mare adâncime de c ătre intreprinderile specializate înainte de 1989 cum a fost Intreprinderea de Prospecţiuni, Explorări şi Cercetări Geologice Maramureş, Brigada Silvania şi Intreprinderea de foraj şi lucrări geologice speciale din Bucureşti. Aceasta din urmă a executat un foraj de mare adâncime în perimetrul Ardudului unde a interc eptat un zăcământ de petrol (foraj nefinalizat din cauza condiţiilor geologice, foraj nefinalizat din cauza condiţiilor geologice). Forajele executate de I.P.E.G. Maramureş au interceptat mai multe straturi de cărbune care migrează (se întind) de la mina Sărmăşag spre Ardud şi mai departe pe sub Someş, ajungând pân ă la Halmeu, iar a doua ramură pe la Livada şi stingându-se în Zona Negreşti-Oaş. Unele di straturile de cărbune care traversează subsolul Ardudului sunt exploatabile, adică având grosimi rentabile din punct de vedere economic. Trebuie ştiut că în subsolul oraşului Ardud se găseşte apă termală la adâncimi între 500 şi 1500 m. Din analizele chimice efectuate s-a constatat că este similară cu apa termală de la Tăşnad, Acâ ş şi Oradea, având aceea şi temperatură şi presiune în zăcământ, precum şi aceleaşi efecte terapeutice care aşteaptă ca într-un viitor mai apropiat sau mai îndepărtat să fie exploatate în folosul comunităţii.

 

Programul Operațional Capacitate Administrativă

SIPOCA 35

SISTEMUL NATIONAL ELECTRONIC de PLATA ONLINE

Sistemul National Electronic de Plata Online

Agentia Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Carecter Oersonal

Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal

M.A.D.R.

M.A.D.R.

RADIO ARDUD

Vocea Cetatii

Programare ONLINE- Permise/Inmatriculari

Programari ONLINE

DOROTHEA FLEISS & EAST WEST RESIDENCY ARDUD TRANSILVANIA

DFEWA

MITA SI VOTUL ILEGAL

Alegeri 2012

VREMEA

Vremea