Chestionar

Satisfacția cetățenilor

foarte bună
bună
nu prea bună
e loc de mai bine

HOROSCOP

Horoscop

CURS VALUTAR

Curs valutar

Camera de supraveghere

Pentru vizualizare dați click pe imaginea de mai jos, se acceseaza doar cu browserul INTERNET EXPLORER. Vă va aparea pe ecran cerinta de autentificare, numele de utilizator este: public iar parola este: public

Webcam
Inchide

Trimite unui prieten

Registrul agricol

Exportă PDF - Registrul agricol Tipăreşte pagina - Registrul agricol Trimite unui prieten - Registrul agricol

Cerere adeverinta, NS


Persoane fizice


Documente necesare


- Acte de stare civilă a membrilor gospodăriei
CI, certificat de naştere, sentinţă de divorţ,etc.
- Acte doveditoere asupra proprietăţii terenurilor, construcţiilor şi anexelor gospodăreşti
- Declaraţie pentru numărul pomilor fructiferi
- Declaraţie pentru efectivele de animale şi evoluţia efectivelor de animale în cursul anului
- Declaraţie pentru utilaje şi instalaţii pentru agricultură.


Persoane juridice


Documente necesare:


- Actul de constituire
- Denumirea unităţii
- CUI
- Cod Fiscal
- Codul exploataţiei
- Reprezentantul legal
- Acte doveditoare asupra terenurilor şi construcţiilor ( C.F., contract de arendare, contract de vânzare-cumpărare sau alte acte de dobândire), modul de folosinţă.
- Declaraţie utilaje şi instalaţii pentru agricultură
- Declaraţie pentru efectivele de animale


ACTE NECESARE PENTRU COMPLETAREA TITLULUI DE PROPIETATE


- actul de identitate
- adeverintă cu suprafata validată de consiliul judetean
- certificat de deces dacă proprietarul a decedat
- pentru ridicarea titlului de proprietate este nevoie doar de actul de identitate
- pentru eliberarea adeverintei cu normele lucrate în CAP este nevoie doar de actul de identitate


ACTE NECESARE PENTRU OBTINEREA SUBVENTIILOR PE TERENUL LUCRAT


- actul de identitate
- copie de pe numărul de cont deschis la BANCĂ sau la CEC


ÎNREGISTRAREA CONTRACTELOR DE ARENDARE


- titlul de proprietate, extras CF act de vânzare-cumpărare
- act de identitate - formular tip contract de arendare de la primărie
- înregistrarea contractului se face în termen de 15 zile de redactarea lor


ACTE NECESARE PENTRU RENTA VIAGERĂ


- copie actul de identitate
- copie de pe contractul de arendare sau copie de pe actul de înstrăinare ( vânzare )
-declaratie pe propria răspun-dere că nu are în proprietate pentru folosintă proprie teren agricol în suprafată mai mare de 0,5 ha
- 100 Euro/ha dacă este vândut
- 50 Euro/ha dacă este arendat
Pot beneficia de rentă viageră:
- cetătenii români care au împlinit vârsta de 62 de ani
- au vândut terenul

 

Programul Operațional Capacitate Administrativă

SIPOCA 35

SISTEMUL NATIONAL ELECTRONIC de PLATA ONLINE

Sistemul National Electronic de Plata Online

Agentia Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Carecter Oersonal

Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal

M.A.D.R.

M.A.D.R.

RADIO ARDUD

Vocea Cetatii

Programare ONLINE- Permise/Inmatriculari

Programari ONLINE

DOROTHEA FLEISS & EAST WEST RESIDENCY ARDUD TRANSILVANIA

DFEWA

MITA SI VOTUL ILEGAL

Alegeri 2012

VREMEA

Vremea