Chestionar

Ce părere aveți despre noul site al orasului?

foarte buna
buna
nu prea buna
e loc de mai bine

HOROSCOP

Horoscop

CURS VALUTAR

Curs valutar

Camera de supraveghere

Pentru vizualizare dați click pe imaginea de mai jos, se acceseaza doar cu browserul INTERNET EXPLORER. Vă va aparea pe ecran cerinta de autentificare, numele de utilizator este: public iar parola este: public

Webcam
Inchide

Trimite unui prieten

ANUNŢ - Primăria oraşului Ardud organizează concurs de recrutare funcţionari publici

publicat Joi , 20 Aprilie 2017, 11:35

Exportă PDF - ANUNŢ - Primăria oraşului Ardud organizează concurs de recrutare funcţionari publici Tipăreşte pagina - ANUNŢ - Primăria oraşului Ardud organizează concurs de recrutare funcţionari publici Trimite unui prieten - ANUNŢ - Primăria oraşului Ardud organizează concurs de recrutare funcţionari publici

ROMÂNIA
JUDEŢUL SATU MARE
ORAŞUL ARDUD
447020, judeţul Satu Mare, str. Nouă, nr.1
Tel: 0261/767 130; fax: 0261/771 016,
e mail : primăria.ardud@yahoo.com, web: orasardud.ro

 


A N U N Ţ

 

Primăria Oraşului Ardud organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiei publice de execuţie vacantă după cum urmează:

 

1) ID 183953 Consilier clasa I, gradul profesional principal - Direcţia financiar contabil, resurse umane, achiziţii publice
CONDIŢII SPECIFICE DE PARTICIPARE:
- studiiuniversitare de licenţăabsolvite cu diplomă, respectivstudiisuperioare de lungădurată, absolvite cu diplomă de licenţăsauechivalentă,în domeniul economic;
- vechime în specialitatea studiilor necesară exercitării funcţiei publice minim 5 ani;
- cunoştinţe P.C. nivel mediu;

 

2) ID 183952 Consilier clasa I, gradul profesional asistent - Direcţia financiar contabil, resurse umane, achiziţii publice
CONDIŢII SPECIFICE DE PARTICIPARE:
- studiiuniversitare de licenţăabsolvite cu diplomă, respectivstudiisuperioare de lungădurată, absolvite cu diplomă de licenţăsauechivalentă,în domeniul economic;
- vechime în specialitatea studiilor necesară exercitării funcţiei publice minim 1 an;
- cunoştinţe P.C. nivel mediu;

 

BIBLIOGRAFIA:
- Legea nr.215/2001 privind Administraţia publică locală - republicată;
- Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarului public - republicată;
- Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a functionarilor publici;
- Legea nr.273/2006 privind Finanţele publice locale;
- Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal - actualizată;
- Legea nr. 82/1991 a contabilităţii - republicată şi actualizată;


3) ID 183964 Consilier juridic I principal - Biroul juridic. agricol
CONDIŢII SPECIFICE DE PARTICIPARE:
- studiiuniversitare de licenţăabsolvite cu diplomă, respectivstudiisuperioare de lungădurată,absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul ştiinţe juridice;
- vechime în specialitatea studiilor necesară exercitării funcţiei publice minim 5 ani;
- cunoştinţe P.C. nivel mediu;
- // -

- 2 -

 

BIBLIOGRAFIA:
- Legea nr.215/2001 privind Administraţia publică locală - republicată;
- Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarului public - repblicată;
- Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a functionarilor publici;
- Legea nr. 53/2003 privind Codul Muncii , cu modificarile si completarile ulterioare ;
- Legea nr. 227/2015 privindCodul fiscal - actualizată;
- O.U.G. nr. 54 /2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică - actualizată;
- Legea nr. 554/2004 contenciosului administrativ - actualizată;
- Codul civil - actualizată;
- Codul de procedurăcivilă - actualizată;
- Codul penal;

 

4) ID 183965 Consilier I asistent - Biroul juridic. agricol
CONDIŢII SPECIFICE DE PARTICIPARE:
- studiiuniversitare de licenţăabsolvite cu diplomă, respectivstudiisuperioare de lungădurată, absolvite cu diplomă de licenţăsauechivalentăîn domeniul ştiinţe inginereşti;
- vechime în specialitatea studiilor necesară exercitării funcţiei publice minim 1 an;
- cunoştinţe P.C. nivel mediu;

 

5) ID 183967 Referent III superior - Biroul juridic, agricol
CONDIŢII SPECIFICE DE PARTICIPARE:
- studiimediiabsolvite cu diplomă de bacalaureat;
- vechime în specialitatea studiilor necesară exercitării funcţiei publice minim 9 ani.
- cunoştinţe P.C. nivel mediu;

 

BIBLIOGRAFIA:
- Legea nr.215/2001 privind Administraţia publică locală - republicată;
- Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarului public - repblicată;
- Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a functionarilor publici;
- O.G. nr. 28/2008 privind registrul agricol - actualizată;
- H.G. nr. 218/2015 privind registrul agricol pentru perioada 2015 - 2019;


6) ID 183988 Poliţist local III asistent - Compartiment Poliţie Locală
CONDIŢII SPECIFICEDE PARTICIPARE:
- studiimedii absolvite cu diplomă de bacalaureat;
- vechime minim 6 luni în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice;
- permis de conducere categoria B;
- atestat agent de pază/securitate;

 

7) ID 183984Poliţist local III principal - Compartiment Poliţie Locală
- studiimedii absolvite cu diplomă de bacalaureat;
- vechime minim 5 ani în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice;
- permis de conducere categoria B;
- atestat agent de pază/securitate;
- // -
- 3 -

 

! Proba practică se va desfăşura înainte de proba scrisă.

 

BIBLIOGRAFIA:
- Legea nr.215/2001 privind Administraţia publică locală - republicată;
- Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarului public - republicată;
- Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a functionarilor publici;
- Legea nr. 155/2010 privind Legea Politiei locale - actualizată;
- Regulamentul cadru de organizare şi funcţionare a Poliţiei Locale aprobat prin H.G.1332/2010 ;
- Legea nr. 333 /2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor, cu modificările şi completările ulterioare;
H.G. nr.2/12.07.2001 privind regimul juridic al contravenţiilor;

 

Concursul se organizează la sediul Primăriei oraşului Ardud;


a) Data concursului: 16.05.2017 - orele 10,00 proba scrisă
18.05.2017 - orele 10,00 interviul
b) Locul desfăşurării concursului: Primăria oraşului Ardud, str.Nouă, nr. 1
c) Locul depunerii dosarelor: Sediul Primăriei oraşului Ardud, jud.Satu Mare

 

- Termenul de depunere a dosarelor - în termen de 20 zile de la data publicării anunţului în Monitorul oficial al României, partea a III -a.


Dosarul de înscriere la concurs trebuie să conţină în mod obligatoriu documentele prevăzute la art. 49 din H.G. nr.611/2008, modificată şi completată de H.G. nr.1173/2008.

 

Condiţiile de participare la concurs şi bibliografia stabilită se afişează la sediul Primăriei Oraşului Ardud şi pe site-ul www.orasardud.ro
Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei Oraşului Ardud şi la nr. de telefon: 0261-767130.

 

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art.54 din legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2) cu modificările şi completările ulterioare.

 

 

 

 

 

 

 

Înapoi la Știri și evenimente

SISTEMUL NATIONAL ELECTRONIC de PLATA ONLINE

Sistemul National Electronic de Plata Online

Agentia Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Carecter Oersonal

Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal

M.A.D.R.

M.A.D.R.

RADIO ARDUD

Vocea Cetatii

Programare ONLINE- Permise/Inmatriculari

Programari ONLINE

DOROTHEA FLEISS & EAST WEST RESIDENCY ARDUD TRANSILVANIA

DFEWA

MITA SI VOTUL ILEGAL

Alegeri 2012

VREMEA

Vremea